Tentokrát nás očekává Aragónsko a Katalánsko. Dva kraje severního Španělska, které by pro nás měly být, v době prázdnin, klimaticky únosné. V Aragónsku se budeme pohybovat spíše ve vyšších nadmořských výškách, od vysloveně vysokohorských poloh až po hluboké, sevřené soutěsky, plné průzračné vody - samá koupačka.
V Katalánsku pro změnu na nás čeká ono slibované teplé moře, plné zálivů s malými plážičkami . Abychom učinili za dost i kulturně poznávacím činnostem, navštívíme kromě menších městeček i kláštery v Montserrat a Barcelonu.
V závěru pobytu se pak necháme zavést, po stopách Salvadora Dalího a Pabla Picassa, do malebných míst saverní části Costa Brava.
A aby toho ještě nebylo málo, přidáme i návštěvu aquaparku. Mělo by to být opět pestré. Kromě cyklistiky budeme však tentokrát více chodit, více se koupat i častěji spát na stejném místě. Zkrátka, uděláme všechno proto, abychom se vrátili odpočatí, opálení a "se sluncem v duši".


Program zájezdu

Pokud zde není uvedeno jinak, je doporučená doba odjezdu z kempu někde mezi 9. až 10. hod. raní. Na trasu vyjíždějte postupně po skupinkách, ať se na silnici netlačíme.


(1) 11.7. čt:
Sraz před klubovnou: 17:00 - navazování kol.
Odjezd autobusu: 18:30

Nocleh: autobus


(2) 12.7. pá: 1620 km; Praha - Paris (1010. km) - Bordeaux (1620. km)

Nocleh: Gujan Mestres u Bordeaux, Camping Municipal de Verdalle, T: 0033 05 56 66 12 24


(3) 13.7. so:
300 km 14 km
Bordeaux - Pau - Portalet - Cotefablo (300. km)
Cotefablo (1420 m.n.m.) - Torla (1000) 14.km

Odjezd autobusu: 9:00
Příjezd na místo: okolo 16. hod.

Autobusem se necháme převést přes hlavní hřeben Pyrenejí (sedlo Portalet 1794 m.n.m.). Jistě bude z okének na co koukat.
Jako prolog si dáme sjezd od tunelu Cotefablo do údolí Rio Ara. Sjezd zakončíme u horské vesničky Torla, kde budeme kempovat i následující den. Tato trasa je krátká a my se chceme, po téměř dvou dnech v autobusu, pěkně protáhnout. Kdo tedy chce, může ještě vyrazit proti proudu Rio Ara.
Trasa vede údolím Bujaruelo soutěskou Garganta de los Navarros.
Dle času a nálady lze dojet až k osadě Bujaruelo (1380) a zpět.

Jinou možností je, vydat se po horské silničce stoupající za kempem serpentinami (cca 12km) až do výšky 2100 m.n.m. Za odměnu se octnete na jižní hraně, kaňonu Valle de Ordesas jedinečnými výhledy na jeho mohutné skalní terasy nasvětlované zapadajícím sluncem. Pokud bude čas, chuť i odpovídající počasí tak to myslým bude stát za to. Sjezd do kempu už pak bude rychlý.

Torla Tozal del Mallo

Zjistit v kempu jaké bude počasí na příští dva dny!

Nocleh: Torla Camping rio Ara, T: 0034 974 48 62 48, ...63 52


(4) 14.7. ne: 17 km
Pradera de Ordesa (1300) - Circo de Soaso (1800) - Faja de Pelay (1980) - Pradera d. O. (1300) 17.km - (kemp Torla) 23.km

autobus odjíždí: 8:30
Nebalíme, zůstáváme.

Následující dva až tři dny budeme věnovat pobytu v samém srdci Pyrenejí. Oblast, ve ktré se nalézáme, byla v roce 1918 vyhlášena národním parkem Parque Nacional de Ordesa y Monte Pertido. Je to krajina jak stvořená pro nějakou tu pěšárnu.
"Ze dna údolí se zvedají kolmé vápencové stěny vysoké až 600 m, v nichž jsou odkryta vodorovná vápencová souvrství. Ocelově šedá barva se téměř pravidelně střídá s načervenalým okrem. Tato barevnost je zároveň odrazem různé tvrdosti jednotlivých vrstev. Proto také vznikají ve skalních stěnách vlivem eroze nápadné římsy (fajas). Jsou jako stupně jedna nad druhou a některé prochází údolím v délce několika kilometrů". Údolí je domovem španělských kozorožců (Capra pyreneica). "Zvlášť impozantně působí dospělí kozlové se svými dlouhými, dozadu zahnutými rohy". Králem údolí je však orlosup vousatý s rozpětím křídel až dva a půl metru.
My nejprve vyrazíme po dně kaňonu, proti proudu řeky Arazas. Ta se valí přes skalní stupně (cascadas) a chytá do své náruče vodopády z okolních skal. "Kamenité břehy vroubí vlhkomilné křoviny a staré topoly, výše na strmých kamenitých svazích rostou borovice, modříny a vzrostlé jedle, z nichž některé jsou až 25 m vysoké. Nahoře nad hranicí lesa jsou křoviny vavřínů, šípků a janovců".
V samém závěru monumentálního ledovcového údolí se pak nachází největší z vodopádů, s příznačným názvem Cascada Cola de Cabalo (Koňský ohon). Nad ním vévodí Monte Perdido s vrcholem 3355 m.n.m.

Od Cascada Cola de Cabalo se budeme vracet zpět po Faja de Pelaj (2000 m.n.m.). Jsou z ní nejhezčí panoramatické výhledy.
Od parkoviště je pak možno se nechat odvézt zpět do kempu autobusem. Kdo se však bude cítit, může ještě jít 6 km podél Rio Arazas až do kempu (vodopády a podvečerní slunce).

Jiná varianta trasy:
Ze závěru kaňonu Circo de Soaso lze vystoupit nad vodopád až k chatě Refugio de Goriz (2200). Odtud lze přejít přes sedlo Lano y Cuello de Millaris (2457) a přes Circo de Cotatuero opět na dno kaňonu, k parkovišti. Tato varianta je jen asi o 2 km delší, ale má větší převýšení.

Odjezd autobusu zpět: 18:00

.... Ordesa

.... Rio Arazas

Nocleh: opět Torla

.

.

.


(5) 15.7. po: 15 km
Pradera de Ordesa (1300) - Tozal del Mallo (2254) - Faja de las Flores (2350) - Circo de Cotatuero - Pradera d. O. (1300) 15.km - (kemp Torla) 21.km

odjezd autobusu: 8:30 - nebalíme, zůstáváme.

Přesto, že ráno opět dojedeme autobusem na známé parkoviště, bude to jiné. Na rozdíl od předcházejícího dne, vyrazíme tentokrát až nad samou hranu kaňonu, do výšek přes 2000 m.n.m. Program tohoto dne předpokládá krásné slunečné počasí (v případě potřeby možno zaměnit s předchozím dnem).
Od parkoviště vystoupáme po úbočí do Circo de Carriata. Po jeho levé straně se tyčí skalní jehla Tozal del Mallo a z pravé strany jej pak uzavírá mohutná skalní stěna s římsami (fajas): Racúm, Blanquera a de las Flores. Kdo chce až na vrchol Tozal de Mallo, musí z trasy odbočit cca 1,5 km (téměř po vrstevnici) a po stejné cestě se zas vrátit zpět.
Z Circo de Carriata budeme pokračovat po nejvrchnější římse Faja de las Flores do sousedniho Circo de Cotatuero. Zde spadá do kaňonu stejnojmený vodopád ( Cascade de Cotatuero). Sestup pod vodopádem je vybaven fixními lany (řetězy). Dále pak už sejdeme opět na dno kaňonu, k parkovišti.
Možno též jít podél Rio Arazas až do kempu (6 km).

Odjezd autobusu zpět: 18:00

Jinou možností, pro zarputilé cyklisty, je již zmíněná horská silnička, stoupající za kempem do hor. Serpentinami (cca 12 km) nastoupá do výšky 2100 m.n.m, až na jižní hranu kaňonu Valle de Ordesa. Jsou zde značeny výhledy do kaňonu, a na jeho protilehlé stěny (na místa kudy vede naše pěší varianta). Odtud se lze vrátit, nebo přes vesničku Fanlo kolečko uzavřít (60 km). Krásná, ale náročná trasa. (je třeba se ještě předem přeptat na kvalitu a průjezdnost horské silničky)

..... Cotatuero
Faja de las Flores

Nocleh: opět Torla ,


(6) 16.7. út: 43 - 55 km
Torla (1000) - Rio Ara - - (Rio Bellos) - Ainsa (600) 43.km (55.km).

Tato trasa má dvě varianty.
Od Torla sjedeme nejdřív k další horské vesničce Broto. Otdud je možno pokračovat dále údolím řeky Rio Ara nebo Rio Bellós až do městečka Ainsa.

Méně náročná varianta vede údolím Rio Ara stále dolů až do městečka Ainsa. Je krátká, avšak vede po poměrně frekventované silnici. Na cca 30. km prochází soutěskou (dva tunely).

Náročnější trasa nejprve stoupá do sedla u vesnice Fanlo 1400 m.n.m. Pak následuje sjezd do vedlejšího údolí Rio Bellos (Vellos). Převýšení o téměř 500 m je však vykoupeno výhledy i sjezdem do extémně úzkého údolí s kolmými stěnami.
K řece sjedeme v místě, kde ústí kaňon Anislio. Podél toku řeky pokračujeme po silničce, několika tunely až k ústí řeky do Rio Zinca (Cinca). Zde se napojíme na hlavní silnici směřující do městečka Ainsa (10 km).
Městečko z 11. stol. je situováno na výběžku nad soutokem řek Ara a Zinca. Můžeme zde spatřit hradby, náměstí s arkádami i románský kostel se zvonicí - typická ukázka aragonské architektury.

... ... Rio Ara
Bellós - Anislio

....... Ainsa

Nocleh: Ainsa Camping Ainsa, T: 0034 974 50 02 60, ...29
(asi 1km směrem na El Pueyo de Araguás)


(7) 17.7. st:
55 km 2 km
Ainsa (600) - Arcusa (870) 20.km - Rio Vero -Alquezar, kemp (500) 55.km

autobus č.1 čeká: 34.km, parkoviště za odbočkou na Lecina 13:00 - 17:00
autobus č.2 jede rovnou do kempu! (parkoviště bude asi jen malé)
prohlídka kaňonu na 34.km: 14.00 - 16:00, boty do vody!

Tato spojovací trasa nás povede podhůřím Pyrenejí, přes zapadlé horské vesničky až k malebnému městečku Alquezar.
Od vesnice Arcusa silnice klesá přes Barcabo do údolí Rio Vero.

Řeka Rio Vero spolu se svými přítoky Choca a Fornocal vytváří labirint úzkých soutěsek. Asi 1,5 km za odbočkou na Lecina je parkoviště (cca 37.km naší trasy). Od něj klesá pěší cesta ke mlýnu (molino). Řeka se zde uzavírá do hlubokého a sevřeného kaňonu. Myslím, že stojí za to sem nahlédnout. U mlýna je jez. Můžeme se zde osvěžit. Odtud by měla být soutěska ještě nějaký kus schůdná. "Můžeme obdivovat vysoké okrové stěny, provrtané nesčetnými dutinami a jeskyněmi, v některých jsou i prehistorické nástěnné malby." V místě, kde z prava ústí hluboká soutěska Garganta de la Choca je poustevna San Martin. O něco málo dále se v protilehlé stěně nachází jeskyně Cueva de Lucien Briet. To už se nacházíme u vstupu a do úzkého Los Oscuros, úseku s hlubokými vanami a hladkými stěnami. Zde končíme. Kaňon je dále bez horolezeckého vybavení neprostupný! Nikdo nepoleze do míst, odkud by se nemohl bezpečně vrátit.
Tuto zastávku (výlet) odhaduji na cca 1-2 hod. Ideální doba je mezi 14. až 16. hod, kdy do kaňonu právě svítí slunce.

Čeká nás dále ještě cca 18 km na kolech. Silnice opět stoupá aby se vyhnula soutěsce. V traverzu přejedeme hluboký zářez strže Fornocal a sjedeme až k mostu přes Rio Vero.
Na skále u vyústění kaňonu je jedinečně situované městečko Alquezar. Kostel a hradby z 12. stol. se nacházejí v místě původního alcazaru - maurského opevněného paláce. Podvečerní prohlídku Aquezaru si rozhodmě nemůžeme nechat ujít. Máme na to jak dnešní, tak i zítřejší den.

..... Alquezar

..... Alquezar

večer: Ohlásit náš zájem o canyoning na Expediciones guides´offic, Las Almunias, T: 0034 974 34 30 08

Nocleh: Alquezar Camping Alquezar, T: 0034 974 31 83 00, ...84 34
(asi někde mezi řekou Rio Vero a Alquezar)

.


(8) 18.7. čt: 4 km
Alguezar (650) - Puente Romanico de Villacantal (470)- Rio Vero a zpět

Volný den - nebalíme, zůstáváme.

Doporučený program:
Nacházíme se v Siera de Guara, ráji canyoningu. Všechny toky, stékající k jihu z tohoto nevelkého vápencového pohoří vytvářejí velmi úzké a hluboké soutěsky. Průvodce popisuje na 20 soutěsek různých délek a obtížností. Nejdelší z nich jsou přes 10 km dlouhé. Některé úseky jsou schůdné pro každého, jiné vyžadují zkušeného průvodce a patřičné vybavení.

U Alquezaru vyusťuje kaňon říčky Rio Vero, jehož horní část jsme si mohli prohlédnout předchozí den. Tentokrát se pokusíme nahlédnout do kaňonu z druhé strany. Vydáme se přes Alquazar a po cestě sestoupíme až k Puente Romanico de Villacantal, románskému mostku na dně kaňonu. Odtud se zkusíme vydat proti proudu. Měli bychom dojít až k místu, kde se nachází vana a nejužší místo kaňonu. Zůžení lze překonat pouze podplaváním ve vaně. Pozor: Úsek po proudu dolů k silnici není schůdný. Je zde přehrada a 15m slaňování. Můžeme též vystoupat cestou na opačnou stranu kaňonu. Stejnou cestou se zase vrátíme zpět.
Vhodná doba pro pobyt v těchto místech je kolem 12. hod., kdy do soutěsky právě svítí slunce.
Na prohlídku Alquazaru by nám mělo zbýt času dost.

Jinou možností je, udělat si na kolech vyjížďku po okolních vesničkách

...... ......
canyoning v Siera de Guara

Nocleh: opět Alquezar


(9) 19.7. pá: 34 km

Alquezar (500) - (880) - Rodellar (760) 34.km

Trasa není dlouhá. Slouží k přesunu do dalšího výchozího místa canyoningu - horské vesnice Rodellar. Trasa vede přes vesničky a dále po hřebenu mezi kaňony. Pro změnu se tedy budeme pohybovat v otevřené krajině.
Cestou přejedeme řeku Rio Isuala. Řeka vytváří na svém horním toku nejdelší a nejhlubší kaňon v celé oblasti Balces. Přes vesnici Bierge vystoupáme až na hřeben, oddělující kaňony Balces a Peonera. Po hřebenu mezi oběma kaňony pojedeme, dokud silnice neklesne do údolí Rio Isuala. Poblíž místa, kde se údolí větví na kaňony Barazil a Mascun se nachází vesnička Rodellar. Je to prý typická aragonská víska. Nevím zda tu zrovna dávají lišky dobrou noc, ale silnice zde končí a my na kolech také.

.... .... v okolí Rodellar
Siera de Guara

Nocleh: Rodellar Camping Mascún, T: 0034 974 31 83 67, ...21 00 10


(10) 20.7. so: 16 km
Rodellar (760) - kaňon (600)- Rodellar (760) 16.km

Volný den
Nebalíme, zůstáváme.

V blízkosti Rodellar se nacházejí hned tři kaňony Peonera, Mascún a Barazil.
Tento den máme naplánováno proniknout trochu hlouběji do kaňonů v doprovodu zkušených průvodců. Nafasujeme neopreny a průvodci by si nás měli rozdělit do skupin po 12 lidech. Podle počasí a kondice skupiny nás pak protáhnou vybranými úseky. K čemu jsme v minulých dnech jen tak přičichli, budeme si moci tentokrát vychutnat.
Komu by se nechtělo namáčet v kaňonech, může si udělat pěší výlet v okolí: Například turistickou cestou, vedoucí z Rodellar do vesničky Otín. Cesta prochází nejprve spodní částí kaňonu Mascún. Z něj pak stoupá okolo zajímavých skalních útvarů: Ciudadela (Citadela) a Cuca de Bellorta - skála ve tvaru rohu. Vesnička Otin, kam nevede ani pořádná silnice, bude asi taky zajímavá.

Večer navážeme kola

.... ....
canyoning v Sierra de Guara

Nocleh: opět Rodellar


(11) 21.7. ne:
240 km 9 km

Odjezd autobusu:9:00
Přesun autobusem: 240 km, 4 hod.
Cestou nákup v supermarketu: 1 hod.
Příjezd k Montserrat: 14:00
Skalní město: 9 km, 3 hod.
Odjezd ke klášterům: 17:00 (9 km autobusem)
Odjezd od klášterů: 18:00 (20 km autobusem)
Příjezd na nocleh:18:30

Tento den je přesunový. Kromě zastávky u supermarketu dojedeme hlavně k pohoří Montserrat. Je to malé pohoří s bizarními skalními tvary, ukrývající známý klášter. My se pokusíme vyhnout největší turistické vřavě a proto se nejprve vydáme do odlehlejší, západní části, pohoří. Z Coll de Can Macana vystoupáme do skalního města, přímo mezi skalní věže. V odpoledním a podvečerním slunci je tato strana pěkně nasvícena.
Po prohlídce opět nastoupíme do autobusu a přesuneme se k Montserratskému klášteru. Interiéry kláštera, pochází ze 17. stol. V 19. stol. byl klášter přestavěn. Je zde klášterní knihovna, obrazárna, socha p.m. Motseratské z 13.stol.

....

.... Montserrat

Nocleh: Esparreguera sportovní areál T:


(12) 22.7. po:
60 + 90 km 15 km

Odjezd autobusu:9:00
Příjezd do Barcelony: 10:00
Prohlídka Barcelony: 6 hod.
Odjezd z Barcelony: 16:00
Odvazování kol: 17:30
Příjezd do kempu: 18:30

Autobusem přijedeme po pobřežní dálnici přímo do centra Barcelony. Parkovat budeme v přístavu, někde u obřího akvária (skleněné tunely, nad hlavou proplouvají žraloci). Přímo naproti se nalézá historické centrum Bari Gotic, hlavní třída La Rambla i Monument Colom (Kolumbův sloup). Po pravé straně za námi je stará rybářská čtvrť La Barceloneta.
V Městě působil geniální katalánský architekt Antonio Gaudí (1852-1926). Zanechal zde řadu úžasných staveb, které jinde neuvidíte. Nejznámější je nepřehlédnutelná dominanta města, mohutná katedrála Sagrada Família. Ač je stále ve výstavbě určitě stojí za shlédnutí, stejně tak jako obytné domy Casa Batlló, Casa Milá nebo Parc Guiel.
V městě se nachází řada muzeí, např. Gaudího či Picassa.
Podrobnější popis viz. příloha k mapce.

Doporučený postup:
1) Projít pěšky staré město BARI GOTIC směrem k PLACA DE CATALUNYA. Nezapomenout nahlédnout na třídu LA RAMBLA.
2) Od PLACA DE CATALUNYA pokračovat dále pěšky bulvárem PASSEING DE GRACIA přes CASA BATTLO (levá strana, 4. blok) až k CASA MILA (po pravé straně, roh 8. bloku).
3) Odtud dále metrem L3 ze st. DIAGONAL do st. LESEPS (2. st.). Dále pak pěšky nejprve ulicí TRAVESSERA DE DALT a pak doleva AV. SANTUARI ST. J. DE LA M. až k parku GUELL.
4) Po prohlídce parku (vhodné místo k odpočinku a obědu) se opět vrátit metrem L3 do st. DIAGONAL. Zde přestoupit na L5 a jet do st. SAGRADA FAMILIA (2. st.).
6) Po prohlídce katedrály se vrátit metrem k přístavu: L5 na st. DIAGONAL a odtud L3 do st. DRASSANES. Podle zbylého času si ještě prohlédnout Kolumbův sloup MONUMENT A CHRISTOFOL COLOM, námořní muzeum nebo akvárium.
Jinou možností je návrat: L5 do st. VERDAGUER a odtud L4 do st. JAUME I a prohlédnout si MUSEU PICASSO nebo jinou část starého města.

Po prohlídce města se konečně vydáme autobusem na pobřeží Costa Brava. Někde v kopcích Serra de Tossa odvážeme kola a spustíme se po silničce dolů k moři. Na pobřeží nás uvítá malebná vesnička Tossa de Mar. Večernímu koupání asi nikdo neodolá.

.... ....
Sagrada Família

Casa Batlló v akváriu

Nocleh: Tossa de Mar Camping Turismar, 0034 972 34 04 63
(na silnici GI 681 ještě před Tossa de Mar)


(13) 23.7. út:

VOLNÝ DEN - koupání v moři

Všichni si jistě chceme vychutnat příjemné koupání. Na pobřeží se střídají krátké plážičky se skalnatými útesy porostlými borovicemi. Kromě všemožného cachtání, se tu lze oddávat i potápění. K přesunu do na nějaké pěkné klidné místo s výhodou využijeme naše kola.
Komu by se však nechtělo celý den se jen tak válet u vody, může si vyjet např. po silničce, stoupající nad pobřeží (borovicové háje, výhledy na zátoky). Přes vesničku Sant Grau lze dojet až na kótu 518 m.n.m. s dalekými výhledy do okolí (cca 12 km).
V podvečer pak nastane ten správný čas, kdy bude vhodné vyrazit do nedalebné vísky Tossa de Mar. Vesnička si zachovala středověké jádro, obehnané hradbami proti pirátům. Při večerní promenádě bude vhodná příležitost dát si i něco proklatě mořského.

..... Tossa de Mar

..... .....
Costa Brava

Nocleh: opět Tossa de Mar ,


(14) 24.7. St: 40 km
Tossa de Mar - Sant Feliu de Guixols 20km a zpět

VOLNÝ DEN - výlet a koupání v moři

Abychom se zas úplně nerozleželi, můžeme si dnes udělat cyklistický výlet. Z Tossa de Mar vede podél pobřeží silnice, kroutící se nad zálivy a útesy. Trasa plná vyhlídek vede až k městu Sant Feliu de Guixols, situovanému v zátoce. Po pravé straně, před městem se nachází městský hřbitov, s mnoha zajímavými náhrobky ve stylu katalánské secese. Starobylé město má zachované historické jádro. Nalezneme tu zbytky benediktinského kláštera z 10. stol. nebo románko-gotický kostel ze 14. stol.
Po prohlídce se můžeme vydat stejnou cestou zpět. Kdo vyrazí ráno v 9 hod., může být na oběd zpátky a zbytek dne se již jen oddávat koupání.
Neukojení cyklisté se mohou navracet po cestě vedoucí po kopcích nad pobřežím. Cesta vede okolo pohyblivého skalního bloku Pedralta, jednoho z největších v Evropě. Můžeme si sním prý i pohoupat. Jsou odtud i výhledy do kraje. Cesta dále pokračuje okolo Menhir de Terma Gros k vesnici Sant Grau. Odtud již vedou serpentiny opět k pobřeží.

Večer navážeme kola

... ...
Costa Brava

Nocleh: opět Tossa de Mar ,


(15) 25.7. čt:
90km 15km
Vilajuiga - San Pere de Rodes (400) 9.km - El Port de la Selva (0) 15.km

Odjezd autobusu: 9:30
Příjezd do Figueres: 11:00 prohlídka Teatro Museo Dalí
Odjezd z Figueres: 13:00
Odvazování kol: 13:30

Ráno se přesuneme autobusem do města Figueres, rodiště Salvadora Dalího. Zde si, pro změnu, naordinujeme trochu kultůry a navštívíme Teatro Museo Dalí. "Do objektu ročně zavítají statisíce návštěvníků. Většinu tvoří umělečtí laici, kteří jsou však přesto pobaveni a nadšeni skurilními a bizarními nápady největšího surrealisty a muzeum je pro ně něčím podobným jako cirkusové představení." A určitě tu bude příjemný chládek!
Ve "stopách Salvadora Dalího" budeme pokračovat i po prohlídce. Autobusem vyrazíme dále, směrem na Cadaques. U vesničky Vilajuiga odvážeme kola a vydáme se ke klášteru Sant Pere de Rodes. Zřícenina kláštera z 10. stol. s unikátním trojlodním kostelem z 11. stol. je malebmě umístěna v kopci vysoko nad zálivem. Nad klášterem se na horském vrcholku tyčí trosky starého hradu Castell de Sant Salvador (nutno odbočit ještě před klášterem). "Je odtud fascinující pohled na zátoky, moře , klášter a masiv Pyrenejí na západě."
Serpentinami pak sjedeme k pobřeží. V zátoce se tu choulí rybářská vesnice El Port de la Selva. V této malebně položené vísce si jistě neopomeneme prohlédnout její historizující střed ve stylu lidových rybářských domků. Okolní pláže se prý vyznačují prvotřídní kvalitou vody. Vyzkoušíme!

.....
Teatro Museo Dalí

Sant Pere de Rodes

Nocleh: El Port de la Selva Camping Port de la Vall, T: 0034 927 38 71 86 (u moře)


(16) 26.7. pá: 30 km

VOLNÝ DEN - návštěva aquaparku

Odjezd autobusu do aquaparku:(10:00) 14:30
Odjezd autobusu zpět:(18:00) 19:00

Využijeme příležitost a trochu si zařádíme v Aqua Brava. Od 15:00 do 19:00 je zde levnější vstup (12 EUR) a asi i méně lidí. Celý den pak stojí 15 EUR.
Kterou variantu zvolíme, můžeme rozhodnout až na místě, podle počasí a většinové nálady.

..... ..... Aqua Brava

Nocleh: opět El Port de la Selva ,


(17) 27.7. so: 12 - 30 km
El Port de la Selva (0) - sedlo (350) 8.km - Cadaques (0) 12.km - Cap de Creus(0) 21.km - Cadagues (0) 30.km

Odjezd autobusu z kempu: 10:00
Navazování kol v Cadagues:18:00
Odjezd autobusu:19:00

Ráno odveze autobus naši bagáž, popřípadě jedince, kteří už toho mají dost, do Cadagues. Zde si řidiči udělají povinnou 8 hod. přestávku před návratem.
My ostatní, využijeme ranního "chládku" a pomalu se vydáme stoupáním do sedla nad Cadaques. Cestou budou jistě pěkné výhledy zpět. Náruživí cyklisti si mohou v sedle udělat odbočku va nejvyšší vrchol El Pení. Z něho jsou panoramatické výhledy na celý poloostrov, okolní zálivy a hory (včetně Pyrenejí).
Ze sedla se pak již spustíme k malebné vesničce Cadaques. Vesnička je považována za nejhezčí na Costa Brava. Asi na tom něco bude, neboť zde strávila určitou část svého života celá řada význačných umělců. Za všechny alespoň dva nejznámější: Pablo Picasso a Salvador Dalí. Zatím co Picassův dům je nepřístupný a nachází se v Cadaques, tak dům Dalího můžeme navštívit v nedalekém Portlligat. Právě Dalí má obrovskou zásluhu na tom, že tato část pobřeží byla ušetřena masové výstavby hotelů.
Kdo by nechtěl strávit zbytek dne pouze koupáním, může si ještě udělat vyjížďku kousek za Portlligat (9 km). Zde se nachází nejvýchodnější výběžek Španělska Cap de Creus. Oblast je přírodní rezervací. Vyjížďka k útesu s majákem a výhledy na členité pobřeží bude jistě důstojným rozloučením s Costa Bravou. Krátkou vyjížďku můžeme spojit s koupáním. Večer navážeme kola a vyrazíme směrem domů.
Cestou přes Pordbou se můžeme naposled kochat podvečerními výhledy na divoké pobřeží s malými skalnatými zálivy porostlými borovicemi. Pomalu zavřeme oči a necháme se houpat a houpat příbojem, při jízdě po dálnici na Lyon.
Tak zas někdy příště!

Cadagues Cap de Creus

Nocleh: autobus


(18) 28.7. ne: 1640 km; Cadaques - Perpignan - Lyon - Praha (1640 km)

Očekávaný příjezd: 19:00 - 20:00


Co je dobré ještě vědět?

klimatizovaným autobusem s vlekem na kola. Spíme v kempech ve vlastních stanech. Bagáž nám vozí autobus. Během dne případně čeká na smluveném místě (cca v polovině trasy). U autobusu je možno se zastavit na oběd. Řidiči vaří instantní polévky, kávu, čaj, chladí pivo, kolu apod. Autobus může též odvést indisponované jedince nebo ty, jejichž kolo utrpělo vážnější defekt.
Jídlo si vezeme s sebou v autobuse. Nevozte však balenou vodu, minerálky a pod.(ať se tam vejdeme). Pečivo, máslo, ovoce a pod. je možno průběžně doplňovat z místních zdrojů
Cyklistické trasy jezdíme podle mapek, které každý dostane v autobusu. Jezdíme po asfaltkách (kromě některých nepovinných horských úseků). Kola je ovšem nutno mít v dobrém stavu: seřízené brzdy, kompletní výplety kol, nesjeté pláště, náhradní duše, lepení, nářadí, pumpičku, svítilny a blikačky do tunelů, náhradní dráty a jiné potřebnosti dle slabin vašeho kola. Helmy samozřejmě s sebou.
Nezapomeňte též na vhodnou obuv do vody ! Šnorchly a brýle na potápění se také hodí.
Kolik peněz s sebou?
Ze společného rozpočtu bude hrazena doprava, kempy, vybavení a průvodce pro canyoning. Je pak na individuálním zvážení kolik kdo hodláte věnovat na různé další vstupné, kláštery, kostely, muzea a pod. V úvahu dále připadá: akvárium 9,31 EUR, Museum Dalí 5 EUR, aquapark 12-15 EUR.


http://www.volny.cz/richard.sykora