! Program v původním znění již proběhlé akce !

NORSKO 2000

Termín: st 12.7. večer - po 31.7. ráno.

Trasa
Trasa je volena s ohledem na to, abychom toho co nejvíce viděli, moc se nenadřeli, měli to pestré a max. dvakrát navazovali kola, nejezdili dlouhými tunely, nestoupali serpentinami ale spíše jezdili z kopce. Měli bychom projíždět hlubokými a dlouhými horskými údolími, okolo vodopádů a jezer, fjordů i po skalnatém pobřeží Atlantiku s rybářskými osadami a městečky. Na kole i pěšky bychom se měli dostat do vysokohorských oblastí, k ledovcům horským říčkám i jezírkům. Měli bychom si prohlížet dřevěné kostelíky, horská stavení s drnovými střechami i místní lidovou architekturu. Také by nám měl zbýt nějaký ten volný den, kdy jsme na místě a nebalíme. Při krásném počasí budeme preferovat pobyt spíše ve vyšších polohách, při špatném pak raději zůstaneme v hlubokých, chráněných údolích či záhybech fjordů. Kromě kola, se stane často námi používaným dopravním prostředkem i loď. Pobyt je rozdělen do dvou bloků. Cyklistická trasa prvního bloku prochází, kromě údolí Romsdalen a horské etapy Eikesdalen, převážně členitým pobřežím fjordů a Atlantického oceánu (5 + 2 dny). Druhý blok je situován do oblasti pohoří Jotunheimen, Sognefjordu a ledovce Jostendalsbreen (1 až 2 dny pěšky + 3 až 4 dny cyklo). Oba bloky jsou spojeny dvoudenním přesunem autobusem. Přesun je zpestřen v prvním případě vyhlídkovou plavbou po Geirangerfjordu a v druhém pěším výletem v okolí ledovce Brigsdalsbreen. Druhý blok začíná 1 až 2 denním pěším výletem v pohoří Jotunheimen. Na něj pak navazuje 3 až 4 denní cyklo přejezd údolími, přes ramena Sognefjordu až pod ledovec Jostendalsbreen. Ústupová trasa autobusem (1 den) je pak vedena přes další zajímavá místa.

První blok

Druhý blok

Ústupová trasa


12.7. st: AUTOBUS
Sraz před klubovnou v 15:30. Odjezd v 17.00 (s rezervou, tak abychom stihli trajekt ! )
Autobus: Praha - Rostok, 600 km, 10 hod.
13.7. čt: AUTOBUS + TRAJEKT, mapa C1
Trajekt: Rostok 6:00 - Gedser 8:00, 2 hod.
Autobus: Gedser - Kodaň, 160 km, 3 hod.
Prohlídka Kodaně: 11:00 - 16:00
Trajekt: Kodaň 17:00 - Oslo 9:00
Nocleh: na trajektu
14.7. pá: AUTOBUS, mapa C3 -C5(čísla map, které budou rozdány v autobuse)
Příjezd trajektu do Oslo v 9:00
Prohlídka Oslo: 9:00 - 15:00
Autobus: Oslo 15:00 - Lesjaskog (Romsdalen) 21:00, 400 km, 6 hod.

Ráno si budeme z trajektu prohlížet členité pobřeží Oslofjordu (mapa C3). Z Oslo pak vyrážíme autobusem na sever, nejdelším norským údolím Gudbrandsdalen. Projíždíme přes olympijský Lillehammer a městečko Otta do Dombas, kde odbočíme směrem na Alesund. V ústí bočního údolí Lora budeme tábořit. Podle toho, jak na tom budeme časově, můžeme již sundat kola a vyrazit na krátký podvečerní výlet do okolí. (např. boční údolí Lora).

Oslo museum Vikingů Vighelpark

Turinfo Oslo: 22 83 00 55.
Nocleh: Lora
1. nadivoko.
2. Lesjaskogvatnet Camping, 2668 Lesjaskog, tel 61 24 45 56.


15.7. so: CYKLO, 57 km, mapa1A.
Cyklo: Lora - Horgheim, 57 km, 600 - 50 m.n.m., 4 hod.

Nejprve projíždíme dlouhým a táhlým údolím, v místě malebného jezera Lesjaskogsvatnet (600 m.n.m). Úzké jezero s drobnými ostrůvky, z jehož obou konců vytéká na každou stranu horská řeka, tvoří rozvodí mezi Severním mořem a Atlantickým oceánem. Cyklistická trasa pak klesá dlouhým (60 km), čím dál sevřenějším a hlubším údolím Romsdalen. Je to jedno z nejhezčích údolí v Norsku. Horská řeka Rauma se tu, jednou divoce valí přes balvany, podruhé zase vytváří poklidné tišiny a jezírka lemované borovicemi. Scenérii dotváří množství menších vodopádů valících se z výšin po skalních úbočích. Z těch větších stojí za zmínku Vermafoss. Z okénka místní lokálky, právě přejíždějící po mostě nad vodopádem to vypadalo docela impozantně. Myslím, že na kolech to bude taky dobrý. Sjezd údolím pak kulminuje pod nejvyššími kolmými, místy až převislými, stěnami v Norsku Trollveggen. (Pro zajímavost: stěny byly poprvé zdolány až v roce 1967, zimní prvovýstup provedl J. Rakocaj v r.1976 za 12 dní). Někde zde se utáboříme. Trasa není nijak zvlášť náročná. Doporučuji udělat si malou odbočku v místě Stuguflaten do bočního údolí (stavení s drnovými střechami, pasoucí se koně...).

Trollveggen Andalsnes a Isfjord

Turinfo Andalsnes: 71 22 16 22.
Nocleh: 1. Horgheim
nadivoko (sledujte naše značky a autobus)
2. Trollveggen Camping, 6300 Andalsnes, tel 71 22 37 00.
3. Andalsnes (kemp): Mjelva Camping, 6300 Andalsnes, tel 71 22 64, mob. 94 66 13 34.


16.7. ne: CYKLO 47 km, + AUTOBUS 80 km, mapa 1A, 2.
Cyklo: Horgheim - Rodven 16:00, 47 km, 50 - 0 m.n.m.
Navazování kol: Rodven 16:00 - 16:30
PŘESUN č.1
Autobus: Rodven 16:30 - Molde 18:00 (cestou trajekt: Afarneset - Solsnes, 3 km,.15 min, 33x/den, 15,- NOK.)
Prohlídka Molde: 18:00 - 19:00
Autobus: Molde 19:00 - Vevang 20:00 (pobřeží atlantiku)

Nejprve pokračujeme údolím Romsdalen. Za stěnami Trollveggen se dno údolí rozestupuje do šířky. Řeka se rozlévá a meandruje po plochém dně. Zlevé strany přistupuje hluboké údolí Isterdalen. Kdo chce, může odbočit a nahlédnout do něj (v jeho závěru jsou známé serpentiny Trollstigveien). Nedaleko odtud v místech, kde se nalézá rybářská osada-městečko Andalsnes, vyúsťuje naše údolí do Isfjordu. Dále pak objíždíme Isfjord, přičemž se nám naskýtají pohledy z druhé strany přes fjord na Andalsnes a hory nad ním. Následuje mírné stoupání a krátký přejezd okolo dvou jezer k menšímu Rodvenfjordu. V Rodven, kde končí cyklistická etapa, se nachází krásný dřevěný kostel z r. 1300. Dále pak pokračujeme autobusem podél břehu Rodvenfjordu až do Afarneset, kde nám dráhu kříží ústí dlouhého fjordu Lagsfjorden. Ústí přejíždíme trajektem do Solsnes.
Při přesunech trajekty v blízkosti Atlantiku se určitě vyplatí nesledovat jenom úžasná panoramata, ale i mořskou hladinu. Když budeme mít štěstí, můžeme ve zdejších vodách spatřit kromě delfínů např. i černobílé kosatky dravé.
Ze Solsnes následuje přejezd nejprve přes zálivy, dále pak po mostě (550 m) na ostrov a nakonec podmořským tunelem (2,7 km) až do města Molde. Ve městě se nachází Romsdalsmuseet (skanzen 40 domů ze 14. - 20. stol.). Z kopce nad městem je krásný pohled zpět, přes rozlehlý fjord s ostrůvky, na v dáli zvedající se hradbu kopců a horských štítů. Po prohlídce Molde budeme pokračovat autobusem až k pobřeží atlantiku, kde se na vhodném místě utáboříme (nejlépe s výhledem na oceán a drobné ostrůvky).

Molde

Turinfo Molde: 71 25 71 33.
Nocleh: Vevang
1. nadivoko
2. Bud: Blahammer Camping, 6430 Bud, tel 71 26 17 03.


17.7. po: CYKLO, 60 km, mapa 2.
VOLNÝ DEN č.1
Cyklo: Vevang - Bud - Vevang, 60 km, 0 - 100 - 0 m.n.m.

Trasa vede podél členitého pobřeží Atlantiku, lemovaného množstvím drobných, skalnatých ostrůvků. Ze silničky vedou odbočky k jednotlivým rybářským stavením. Na ostrohu, v osadě Bud, se údajně nachází i malá pevnost. Na zpáteční cestu pro změnu doporučuji některou z vnitrozemských tras.

Nocleh: opět Vevang


18.7. út: CYKLO, 30 km + AUTOBUS, 90 km, mapa 2, 3
Cyklo: Vevang - Bremsnes, 30 km, 0 - 0 m.n.m.
Trajekt: Bremsnes - Kristiansund, 4 km, 20 min, 21x/den, 16 NOK, 1 hod.
Navazování kol: přístav trajektu Kristiansund 17:00 - 18:00
PŘESUN č.2
Autobus: Kristiansund 18:00 - Litldalen (Sunndalsora) 20:00, 90 km, 2hod.

Samotná trasa je poněkud krátká. Pobřeží je však velmi členité. Trasa začíná několikakilometrovým přejezdem po jakési šňůře korálků, tvořené skalnatými ostrůvky různých velikostí a tvarů, pospojovaných soustavou mostů a hrází (Atlanterhavsveien - Atlantská cesta) na ostrov Averoya. Hustá sít větvících se silniček nás zavede do rybářských osad na útesech a ostrůvcích pobřeží Atlantiku. V této době by se měli na vyhlazených skaliskách ještě nacházet početné kolonie vodního ptactva (tzv. ptačí bazary). Návštěva právě takovýchto míst je účelem této etapy. Za zmínku dále stojí osada Kvernes se sloupovým kostelem z r. 1432 s neobvyklým a nádherným interiérem a se skanzenem s 11 starými domy, kovárnou a mlýnem.
Etapa je pak zakončena vjezdem trajektu přímo do prostřed souostroví, tvořícího rybářské městečko-město Kristiansund. Městečko je zajímavě situováno na ostrovech, které jsou dokola propojeny mosty (možno objet na kole). Tím vzniká jakýsi prstenec kolem "centrálního náměstí" tvořeného mořskou hladinou. Komu zbude čas, má možnost prohlídky městečka (kostel z 15.stol, muzeum, staré budovy skladů ve vých. zál.).
Odpoledne navážeme kola a autobusem se přesuneme po mostě (623 m), podmořským tunelem (5 km) a kolem fjordů, do ústí údolí Litldalen (cestou Alvundfoss).

Atlantská cesta pobřeží Averoya

Haholmen

Kristiansund Sunndalsoara

Mýtné (Atlantská cesta) pro autobus: 180,- NOK.
Mýtné (most, tunel za Kristiansundem) pro autobus: 200,- NOK

Turinfo Kristiansud: 71 58 63 80.
Nocleh: Dalen,
1. nadivoko.
2. Sunndalsora (kemp): Sunndalsora Camping, Kviturv. 7, 6600 Sunndalsora, tel 71 69 13 16
3. Alvundfoss: Fugelvang Camping, 6622 Alvundfjord, tel 71 69 81 90


19.7. st: CYKLO, 45 - 55km, mapa 3
Cyklo: Dalen - Eikesdal , 55 km, 0 - 800 - 1000 - 100 m.n.m. (tzv." Lamego" ale obráceně)
Pozn.: autobus trasu objíždí 90 km.

Už jsme se rozešlapali a tak můžeme změnit prostředí z přímořského na horské. Cyklotrasu tvoří jedna z mála horských silniček, která vede od někud někam, přes hory ( jinak je v těchto končinách možno jezdit pouze údolími tam a zpět). Naše trasa téměř celý den, více či méně, pozvolně stoupá až do výšky 1000 m.n.m. Zprvu vede údolím Litledalen až na náhorní plošinu s jezery a jezírky (800 m.n.m.). Zde se poprvé setkáme se severskou horskou přírodou: tundrovou vegetací, jezery, jezírky, mokřinami a horskými potoky. Sníh bude na dosah. Cesta pak pokračuje dále táhlým traverzem, nad rozevírajícím se údolím Eikesdalen, až do výšky 1000 m.n.m. Cestou se nám otevírají pohledy do úzkého a hlubokého údolí, jehož dno v dáli přechází v dlouhé jezero. Následuje sjezd serpentinami až na dno údolí (1000 -100 m.n.m.). Cestou k jezeru (max.10 Km) se setkáme s autobusem a utáboříme se.

cestou Litledalen traverz nad Eikesdal

Turinfo Sunndalsora: 71 69 25 52.
Turinfo: 71 23 27 01.
Nocleh: Eikesdal
1. nadivoko
2. Sanggrov Sletta Camping, Utigard, 6472 Eikesdal, tel 71 23 45 32.


20.7. čt: CYKLO, 26 - 36 Km + AUTOBUS mapa 3, 2, P1
Cyklo: Eikesdal - Eresfjord, 26 km, 26 m.n.m., 2 hod.
Navazování kol: Eresfjord 14:00 - 15:00
ZAČÁTEK PŘESUNU č.3
Autobus: Eresfjord 15:00 - Liabygda, 190 km, 3,5 hod.
Trajekt: Liabygda - Stranda, 3 km, 1 hod.
Autobus: Stranda - Hellesylt 20:00, 30 km, 0,5 hod.

Pokračujeme na kolech údolím Eikesdalen. V místech začátku jezera Eikesdalsvatnet z levé strany spadá ve dvou stupních vodopád Mardalsfossen. Z prvního stupně voda padá volným pádem údajně celých 297 m, svojí celkovou výškou 665 m je nejvyšším v Evropě. Cesta pak pokračuje podél táhlého jezera Eikesdalsvatnet až k Eresfjordu.

cestou nahoře Eikesdal Mardalsfoss

V Eresfjordu odpoledne navážeme kola a přesuneme se autobusem do Hellesyltu.

Nocleh: Hellesylt
1. Stadheimfossen Campimg og Hytter, 6218 Hellesylt, tel 70 26 50 79
2. Hellesylt Camping, 6218 Hellesylt, tel 70 26 51 04.


21.7. pá: LOĎ + AUTOBUS, mapa P1, P2.
Dopoledne lodí: Hellesylt - Geiranger - Hellesylt (projížďka lodí - Sju Systrer)
Odpoledne autobusem: Hellesylt - Brigsdall 85 km, 1,5 hod.

Geirangerfjord

Projížďka lodí Sju Systrer ( 65,- NOK).
Turinfo Hellesylt: 70 26 50 52 (sez.)
Turinfo Geiranger: 70 26 30 99 (celoroč.)
(trajekt: Hellesylt - Geiranger, 70 min, 10x/den, 29,- NOK)

Dopoledne si zpestříme projížďkou po Gairangerfjordu, jednom z nejkrásnějších fjordů v Norsku. Fjord lemují strmé stěny. Jsou zde známé vodopády Sedm sester (Sju Sistrer), Nevěstin závoj či Frajer. Odpoledne pokračujeme autobusem až do závěru údolí Brigsdal, kde bychom se rádi utábořili. V těchto místech spadá do údolí několik ledovcových splazů. Nejznámější je Brigsdalsbreen, jehož splaz sestupuje až pod horní hranici lesa. Podle času, je možný pěší výlet k Brigsdalsbreenu a jeho okolí (vodopád, ledovcové jezero).

Brigsdalsbreen ....

Turinfo Olden: 57 87 31 26.
Nocleh: Brigsdal
1. na divoko
2. Brigsdal v mapě značen kemp přímo v údolí pod ledovcem info Olden:
3. Melkevoll Camping, 6876 Oldedalen, tel 57 87 38 64 (47). ( je poněkud níže a zřejmě malý)
4. Oldevatn Camping, 6870 Olden, tel 57 87 59 15 (17) ( o hodně níže, poze v nejhorším případě)


22.7. so: PĚŠKY + AUTOBUS, mapa P2, 4, 7, 6
var. A)
pěší sekce: Brigsdall - Amot, 12 km, 100 - 1100 - 400 m.n.m., 5 hod.

Pěší sekce brzy ráno vstane, zabalí, naloží věci do autobusu a vydá se svižně na výstup do sedla Oldeskardet (100 -1100 m.n.m.). Za to bude odměněna krásnými výhledy na ledovec Brigsdslsbreen. V sedle jsou dvě jezírka. Z toho většího vytéká říčka Driva, jejíž burácející vodopády nás budou doprovázet při strmém sestupu na druhou stranu. Z pravé strany zde spadá do údolí ledovec Haugabreen. Sestup podél Drivy pokračuje již volněji až do Amot (400 m.n.m.), kde na nás již čeká autobus.

Jiná varianta pěšího výletu:
Tato varianta je méně náročná, dá se absolvovat i za horšího počasí. Nejprve je nutno se přesunout autobusem do Myklebust. Odtud následuje pěší přechod hlubokým zářezem údolí Myklebustdalen k silnici do Amot. Trasa nemá žádné náročné převýšení. Prochází ve středních výškách (400 - 500 - 300 m.n.m.).

var. B) autobusová sekce: Brigsdall - Amot, 90 km resp. 130 km, 2 hod. resp. 4 hod.
Autobusová sekce si může přispat, případně ráno udělat prohlídku Brigsdalsbreenu a okolí. Pak se přesune autobusem do Amot. Cestou je možno zajet do Sandane, kde je lidové muzeum, případně si udělat menší výlet v Amot nebo již zmíněným údolím Myklebustdalen.

Sandane - lidové museum, denně 10:00 - 18:00, 30/15,-NOK

Sraz obou variant v 14:00
Přesun autobusem: Amot - Kaupanger- Mannheller,100 km, 2 hod.

Autobusová trasa je v podstatě vyhlídková: vede nejprve podél úzkého Kjosnesfjordu, aby se tunelem (7km dlouhým) provrtala pod největším ledovcem Jostendalsbreen do závěru úzkého Fjaerlandsfjordu (muzeum ledovce), zde opět zmizí v dlouhém tunelu a na druhé straně se vynoří u jezera Dalavatnet, načež pak přechází po mostě přes Sogndalsfjord a sotva vystoupá okolo Eidsfjordu nad malý, uzavřený záliv u Kaupangeru (jakési malé "Boky Kotorské" v Sognefjordu) už se zase ztrácí v tunelu (3 km) z něhož se vynořuje až pod strmými srázy přístaviště trajektu Mannheller. Uf. Doufám, že budeme mít občas možnost se zastavit, nadechnout a pokochat se výhledy.

Trajekt: Mannheller - Fodnes, 3 km, 1hod.
Vítaná příležitost se trochu provětrat. Cestou přes fjord je vidět na levoboku "téčko" tvořené Sognefjordem a Learsfjordem, na pravoboku se pak objeví "Y" větvení na Lustrafjord a Ardalsfjord.

Autobus: Fodnes - Tyinholmen 20:30, 85 km, 1,5 hod.
Vyhlídková trasa autobusem pokračuje sedmi většími tunely podél Ardalsfjordu až k Ovre Ardal (hliníkárna - exkurze zdarma, tel 57 64 90 00, to by ale muselo být hodně ale opravdu hodně hnusně), dále pak stoupáním serpentinami nad údolí až někam k 1000 m.n.m. a pokračuje k jezeru Tyin. Na jeho druhé straně, v oblasti Tyinholmen, si najdeme vhodné tábořiště (1100 m.n.m.). Jsme v nejvyšším pohoří Norska. Jen kousek od nás se nachází chatka, ve které přebýval básník Asmund Olavson Vinje. Inspirován pohledy na okolní krajinu, nazval v r. 1862 toto pohoří Jotunheimen - Domov obrů.

jezero Tyin Jotunheimen

KONEC PŘESUNU č. 3

Nocleh: Tyinholmen nadivoko


23.7. ne: PĚŠKY, mapa 5A, 5B

VOLNÝ DEN č. 2 - Jotunheimen.
Doporučená trasa: Tyinholmen - Voringfoss, 28 km, 1100 -1400 - 800 - 300 m.n.m., 9 hod.

Pěší cesta nejprve stoupá od jezera Tyin (1100 - 1350 m.n.m). První polovina cesty se proplétá kolem jezer a jezírek, okolo vrcholů s výškou přes 2000 m.n.m. až k sedlu 1400 m.n.m. (tundrová vegetace, zamokřené plochy, sněhová pole). V druhé části cesta mírně klesá podél horské říčky údolím Fleskedalen až na hranu strmého údolí Utladalen (800 m.n.m.). Jeho hlubokou brázdou, kdysi dávno, rozčísl ledovec pohoří na dvě části. Pohled do hlubin umocňuje vodopád Vettifoss s nejhlubším volným pádem vodní masy v Norsku 275 m. (Jinde uvádějí jen 260 m. Ale co pak takový Mardalsfossen se svými údajnými 297 m? Kdo se v tom má vyznat? Nebudeme detailisti, deset metrů sem nebo dvacet tam, stejně to nikdo nepozná.) Pokračujeme v sestupu traverzem na dno údolí (800 - 300 m.n.m). Dále pak už jenom sejdeme asi 5km po silnici k parkovišti, odkud nás odveze autobus zpět do tábořiště.

Sraz u autobusu na parkovišti ve 20:00

Utladalen Vettifoss

Dle počasí a sil je možno si zvolit též jiný, méně náročný okruh pohořím. Naopak, v případě pěkného počasí a potřebné nálady, zde můžeme zůstat i dva dny. Toho by někteří nadšenci mohli využít k dvoudennímu treku.

Jiné možností výletu jsou v okolí jezera Bygdin (5 km). Výlet lze zkombinovat s jízdou lodí po jezeře.

Bygdin

Sundáme kola.

Turinfo Ardal: 57 66 35 62.
Turinfo Vang: 61 36 77 11, fax 61 36 77 12.
Nocleh: opět Tyinholmen nadivoko.


24.7. po: CYKLO, 60 km, mapa 6
Cyklo: Tyinholmen - Borgund, 60 km, 1100 - 500 m.n.m.

Pokračujeme opět na kolech. Trasa vede zprvu po rovině podél jezera Tyin (15 km,1100 m.n.m) Dále se pak trasa pohybuje krajinou okolo menších jezer ve výšce 950 m.n.m. Po cca 24 km se cesta začne zařezávat do dlouhého a čím dál více hlubokého údolí Laerdal. Protékající řeka Laerdelselva je nazývána královnou řek, pro značnou hojnost lososů (macíčci v průměru okolo 7 kg). Tímto údolím, lemovaným z obou stran vrcholy přes 1500 m.n.m., budeme sjíždět až k Laerdalsfjordu. Řeka cestou vytváří vodopády Stodna, Sokni a Sjurhaugfossen se schůdky pro lososy. V Laerdalsoyri se rozkládá upravené a chráněné území se 160 usedlostmi. Cestou nesmíme vynechat krásně zdobený, dřevěný kostel v Borgund z r. 1150. Někde za Borgund bychom se měli utábořit (500 m.n.m.).

Leardelselva Borgund

Borgund - dřevěný kostelík 8:00 -19:00, 35/10,-NOK

Nocleh: Borgund
1. Bjoraker Camping, 6888 Steinklep, tel 57 66 81 71 (zjistit polohu - nad/pod Borgund)
2.Vindedal Camping, Vindedalen, 5890 Laerdal, tel 57 66 65 28 (níže u břehu fjordu 10km za Hauge)


25.7. út: CYKLO, 55 km, mapa 6
Cyklo: Borgund - Hauge, 30 km, 500 -0 m.n.m. Trajekt: Laerdal (Hauge) 11:10, 15:00 - Kaupanger 12:05, 16:00, 17 km, 25.- NOK Cyklo: Kaupanger - Haflslo, 25 km, 0 - 170 m.n.m.

Pokračujeme ve sjezdu údolím Leardal ke fjordu. Následuje přejezd Sognefjordu s pohledy na větvení Ardalsfjordu a Lustrafjordu. V těchto místech je pohoří brázděno početnými rameny Sognafjordu (nejdelšího norského fjordu) a tak, přehoupnutím přes výšku 150 m, se ocitneme po 4 km jízdy v menším Eidsfjordu. Pokračujeme kratším stoupáním k jezeru Haflsvatnet (170 m.n.m.). Odtud se nám po levé straně otvírají výhledy na Lustrafjord (opět část Sognefjordu). Zde zakempujeme.

Kaupanger

Nocleh: Haflslo
1. Lyngmo Youth Centre & Camping, 6869 Haflslo, tel 57 68 43 66
2. Sadvik Camping, 5820 Gaupne, tel 57 68 11 53, fax 57 68 16 71 (o 12km dále, 170-300-0mnm)


26.7. st: CYKLO, mapa 7, 8A

VOLNÝ DEN č. 3

Varianta A) Okolo Lusterfjordu, 72 km, 170 - 0 - 300 - 170 m.n.m

Naskýtá se možnost kompletního objetí Lustrafjordu . Nejprve z Haflslo sjezd na břeh Lustrafjordu do Solvorn. odtud přejezd trajektem Solvorn - Ornes (3 Km) na druhou stranu fjordu. Trasa pak pokračuje po úzké silničce až do závěru fjordu. Cestou v Urnes se nachází zřejmě nejstarší dřevěný kostel z 12. stol.,chráněný UNESCO (40/25,-NOK). Dále je možno se zastavit u vodopádu Felgunfoss. Do závěru fjordu vyúsťují z pohoří Jotunheimen dvě hluboká údolí (dle libosti možno nahlédnout). Cesta zpět pak vede po druhé straně fjordu přes Luster a Gaupne.

Urnes Lusterfjord

varianta B) Podél jezera tam a zpět, max. 70 km

Jinou možností je vyjížďka bočním údolím podél úzkého a táhlého jezera Veitestrandsvatnet (170 m.n.m)do závěru údolí Langedalen dle libosti tam a zpět. Závěr údolí je obklopen ledovci.

Případně je možno si zvolit jinou trasu dle mapy.

Nocleh: opět Haflslo popř. Gaupne: Sadvik Camping, 5820 Gaupne, tel 57 68 11 53, fax 57 68 16 71


27.7. čt: CYKLO, mapa 7, 8A, 8B
Cyklo: Haflslo - Gaupne - Jostendal - Mjolver (Nigardsbreen), 50 Km, 170 - 300 - 0 - 200 m.n.m.

Z rána nastoupáme o 130 m výše (na 300 m.n.m.) a sjedeme do Gaupne na břehu Lustrafjordu (12 km). Dále pokračuje jízda táhlým údolím Jostendal, sevřeného z obou stran ledovci. Ten po levé straně je největší v Evropě (Jostendalsbeen). Podél horské říčky, dojedeme až k známému splazu ledovce Nigardsbreen. Pro ty, co přijedou v čas se naskýtá možnost prohlídky ledovce s průvodcem. Procházka mezi namodralými trhlinami a mohutnými jehlami krystalicky čistého ledovce může být velmi silným zážitkem, který jinde v Evropě nepořídíte. Pustit, v tomto případě, nějaké ty NOKy bude jistě stát za to.

Pro ty, kterým by to z autobusu, kola nebo lodi ještě ne stačilo, jsou zde k dispozici vyhlídkové lety helikopterou ze základny v Gaupne: Helikopter MoreFly, tel: 57 68 14 30, 57 68 16 35 (pouze pro 5 osob).

Nigardsbreen ....

Nigardsbreen - procházky po ledovci s průvodcem:
1) Procházka 3-4 hod., denně 13:00, 250,- NOK.
2) Procházka 2 hod., po - pá 11:30 a 15:00, 210,- NOK.
Sraz: při servisní budově u parkoviště hned vedle jezera. Výstroj bude vydávána 1 hod. před začátkem !
Rezervace min. 1 den předem tel: +47 57 68 31 11 (57 68 32 50).
Museum ledovce, 9:00 - 20:00, 60/30,- grupa 45,- NOK.

Turinfo Jostedal: 57 68 32 50.
Nocleh: Nigardsbreen (Gjerde)
1. nadivoko (sledovat naše značení a autobus)
2. Nigardsbreen Camping, 5827 Jostendal, tel 57 68 31 35 (Nigardsbreen Camping og Hytter, Gjerde, 5834 Jostendal, tel 57 68 31 35)
3. Gjerde Camping, 5827 Jostendal, tel 57 68 31 54 (o 4 km níže)


28.7. pá: CYKLO + PĚŠKY, mapa 8B

VOLNÝ DEN č. 4 v okolí Nigardsbreenu
Varianta A: Cyklo: Mjolver (Nigardsbreen) - Fabergstolen, 9km, 200 - 500 m.n.m.
Dále pěšky: Fabergstolen - Stordalen, max. 8 km, 500 - 700 m.n.m.

Cesta vede zprvu na kolech a dále pak pěšky odlehlým závěrem údolí Jostendal. V těchto místech, vyvěrají z ledovcových splazů řeky. Jejich ramena se na plochém dně údolí nezpoutaně rozlévají, proplétají a zase spojují, příčemž vytvářejí v kamenité moréně různá jezírka. (dle nálady max. 8 km, 700 m.n.m. a stejnou cestou zpět). Ti, co si chtějí provětrat plíce, mohou na kolech pokračovat z Fabergstolenu serpentinami až k přehradě Styggedalsvatnet (1200 m.n.m.). Výhledy i sjezd budou určitě stát za to.

Nigardsbreen Fabergstolen

Navazování kol: 16:00 - 17:00

Varianta B: Navazování kol, potom prohlídka ledovce(kdo nestihl předchozí den)


Dále společně:
Autobus: Nigardsbreen 17:00 - Kaupanger, 75 km popř. 25 km, 1,5 hod. popř. 0,5 hod.
Trajekt: Kaupanger 18:50 - Gudvangen 21:00 45 km, 2 hod.
Autobus: Gudvangen - Flam (do 22:00), 20 km, 0,5 hod.

Z hor ustupujeme autobusem zpět údolím Jostendal až do Kaupanger na břeh Sognefjordu. Následující trajekt z Kaupanger do Gudvangen je jakási "vyhlídková trasa". Ze Sognafjordu trajekt zabočuje nejprve do Aurlandsfjordu. Z něj dále pak pokračuje jeho užší větví - malebným Naeroyfjordem až do Gudvangen. REZERVOVAT! Z Gundvangen trasa autobusu pokračuje přejezdem do závěru Aurladsfjordu. Zde se nachází osada Flam, konečná stanice železnice Myrdal - Flam, známé to turistické atrakce (6x/den, 40 min.).

Naeroyfjord Aurlandsfjord

Nocleh:Flam
Flam Camping og Vanderarheim N-5743 Flam, tel. 57 63 21 21


29.7. so: AUTOBUS, mapa 9
Vyjížďka vlakem: Flam 8:52 (10:02) - Myrdal 9:42 (10:58), Myrdal 11:06 - Flam 12:04
Autobus: Flam 12:05 - Oslo - Skjeberg popř. dále, cca 600 km, 10hod., do 22:00.

Cena zpáteční jízdenky 285/143,-NOK

Flam

Jízda do 22:00 (o co více najedeme, o to déle budeme ráno spát)
PŘESTÁVKA pro řidiče 8 hod. !

Turinfo Aurland: 57 63 33 13.
Nocleh: Skjeberg popř. dále (ŠVÉDSKO!)


30.7. ne: AUTOBUS
Odjezd autobusem v 7:00. Skjeberg - Helsinborg, 490 km, 7 hod.
Trajekt: Helsinborg - Helsingor,14:00 - 15:00, 1 hod.
Autobus: Helsingor - Gedser, 185 km, 3 hod.
Trajekt: Gedser 18:00 - Rostok 20:00.
autobus: Rostok - Praha, 600 km, 9 hod.
31.7. po: příjezd ráno v 5:00

Rady a vybavení:

Silnice jsou v dobrém až perfektním stavu. Soukromé horské silnice jsou převážně šatolinové a v dobrém stavu. Nutno však počítat s ostrými kamínky. Pláště v dobrém stavu jsou tudíž nutné. Galusky a pologalusky nejsou zrovna vhodné (v takovémto případě je však třeba se řádně vybavit náhradním materiálem a notnou dávkou trpělivosti). Rovněž jsou nutné dobré brzdy. Zvláště pak zdůrazňuji svítilny a blikačky, neboť tunely nejrůznějších délek jsou zde častým jevem.
Pro pěší turistiku je nutné mít dobré pohorky (včas si je rozchoďte) a řádně impregnované. Po skalnatém podloží všude stéká množství povrchové vody. Je nutno počítat s neustálým přeskakováním popř. brozením nesčetného množství potoků, potůčků a všemožných vodních ploch a to i za hezkého počasí. Pro lepší držení rovnováhy a delší doskoky se mi velmi osvědčily lyžařské sjezdové hole. Hodí se i pro odlehčování dolních končetin při dlouhých sestupech v těžkém terénu. Dále připomínám REPELENT, čiré brýle proti muškám, cyklistické rukavice. Dobrá je také helma s kšiltem proti dešti.

pozn: 1,- NOK = 4,50 Kč, trajekty pro cyklisty bývají údajně zdarma.


http://www.volny.cz/richard.sykora