V okolí Garmisch-Partenkirchenu na Bavorsko-Rakouském pomezí se nachází velmi zajímavá oblast. Mohutné, vápencové štíty s nejvyšší horou Německa Zugspitze jsou zde proloženy menšími či většími alpskými jezery. Malebnost krajiny okořeňují architektonicky zajímavé objekty: zámky, hrady či kláštery. Během jednoho prodlouženého víkendu však nelze většinu zajímavých míst na kolech stihnout. V letošním roce tedy projedeme jen západní část a východní, která vydá na čtyři dny si necháme na příští rok.
Základnu budeme mít v městečku Füssen. Opět se ubytujeme v osvědčených prostorách mládežnické ubytovny s polopenzí. A co nás čeká? Sjezd ze sedla Fernpass, louky se seníky pod Zugspitze, pohádkový hrad Neuschwanstein, malebný Füssen i jezera Blindsee, Plansee, Alpsee, Forggensee, Veissensee, Vilsalpsee... Zkrátka opět pojedeme na kolech mezi kvetoucími loukami, pod zasněženými štíty, po klidných silničkách a cestách mezi venkovskými usedlostmi.

 

Itinerář k tisku: PDF (1MB) (0,5MB)

Mapy k tisku: PDF (5MB) (8 MB)


5.5. čt:

Sraz u klubovny : 22:00 NAVAZOVÁNÍ KOL
Odjezd: 23:30 510 km / 8 hod.


mapa: (1) (2) (3)

(1) 6.5. pá:

pod Zugspitze
Fernpass: 7:30 ODVAZOVÁNÍ KOL

Kola odvážeme v Rakousku, v sedle Fernpass. Za jezerem Weissenseee nezapomeňte odbočit vpravo, na Biberwier (nevjeďte do tunelu!). Za Biberwierem se údolí rozestupuje v širokou pánev. Placku přejedeme po vedlejších silničkách, vedoucích mezi loukami a zemědělskými usedlostmi s výhledy na masiv Zugspitze a špičatý štít Sonnenspitze. Dále budeme pokračovat údolím řeky Loisach směrem na Garmisch-Partenkirchen. Údolím není nutno jet po hlavní silnici! Většinu cesty vede (vpravo za železnicí) cyklostezka. Těsně před Griesenem (Německo) odbočujeme doleva. Po šotolinové cestě pak pokračujeme proti proudu hraniční říčky, až dojedeme k mostku, který nás opět převede na rakouskou stranu. U jezera Plansee najedeme na asfaltovou silnici a přes městečko Reutte dojedeme k Alpsee. Nad jezerem se tu tyčí zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau. Sem se ještě vrátíme příští den.
Před Fussenem nepřejíždějte řeku po hlavní silnici, ale před mostem odbočte doleva a jeďte kousek proti proudu řeky Lech. Do města pak vjedete přes starý most, odkud jsou pěkné výhledy na historické centrum.

Dojezd na ubytovnu: přes centrum města k nádraží a dále podél trati 800m.

... Biberwier
Fernpass: Blindsee -Zugspitze

... Sonnenspitze
Zugspitze

... Lech
Plansee

... ...
Füssen

Nocleh: Jugendherberge Füssen, Mariahilferstr. 5, Füssen


mapa: (3)

(2) 8.5. so:

Okolo Forggensee
ZÚSTÁVÁME

Nejprve bude dobré se vydat k Neuschwansteinu, neboť právě v ranních hodinách je nasvětlen z té "správné" strany. K zámku je možno se dostat k dvěma způsoby. Vyjet resp. vytlačit kolo po silnici od Alpsee až k bráně. Po prohlídce zámku a okolí by se pak možná dalo dolů sjet na kole. Pokud si však dobře pamatuji, je zde jízda na kole zakázána. Cestou proudí davy turistů, mezi nimiž se prodírají drožky tažené koňmi. Lepší je kola odložit pod kopcem a pěšky vystoupat soutěskou Pöllatschlucht. Kdo se nebude chtít podívat do interiérů zámku, měl by si udělat alespoň krátký výlet přes lávku Marienbrücke (nad vodopádem) na protější svah, odkud jsou pěkné výhledy na zámek a jeho okolí.
Nebojte se tu chvíli zdržet. Dá se stihnout prohlídka i výlet. Trasa kolem jezera Forggensee bude pak už celkem nenáročná.
Za Rosshauptenem vede trasa po příjemných silničkách mezi loukami s výhledy na jezero a zvedající se hradbu zasněžených Alp. Jezero Hopfensee je dobré objet zprava po cestičce vedoucí přímo po břehu jezera, odkud jsou rovněž pěkné výhledy. V závěru zbude čas i na prohlídku Füssenu.

Neuschwanstein: otevřeno 8 - 17, vstupné 12 Euro (v kombinaci s Hohenschwangau 21,50 Euro), slevy pro skupiny neuvádí.

...
Alpsee a Hohenschwangau

... ...
Pöllatschlucht, Marienbrücke, Neuschwanstein

...
Neuschwanstein

...
Forggensee

... Füssen
Forggensee

Nocleh: opět Jugendherberge Füssen


mapa: (4) (5)

(3) 8.5. ne:

podél Vilsu
BALÍME
Sraz u autobusu: 13:30 NAVAZOVÁNÍ KOL
Odjezd autobusu : 14:30 550 Km / 8,5 hod.
Příjezd do Prahy: 23:00

Sraz u autobusu je na parkovišti u Vilsalpsee. Pokud tam nebude moci autobus zajet, bude čekat na parkovišti u kabinkové lanovky v Tannheimu. To znamená: v Tannheimu zajeďte ke kabince a když tam autobus nebude, pokračujte dále k jezeru.
Z Fussenu pojedeme kolem Weissensee (opět nejlépe cestičkou po břehu jezera) do Pfrontenu. Z Pfrontenu budeme pokračovat, podél řeky Vils, až k autobusu. První část trasy bude převážně asi po šotolině. Mezi Shattwaldem a Tannheimem se vyhýbejte hlavní silnici a využívejte souběžné, vedlejší silničky.
Komu v závěru zbude čas, může se ještě projet kolem Vilsalpse dozadu, k vodopádu a zpět.

...
Füssen a Weissensee

...
podél Vilsu - Tannheimtal

... Vilstal
Vilsalpsee

Nocleh: domarichard.sykora@volny.cz http://www.volny.cz/richard.sykora