Pěší Alpy nalehko

1.7 - 6.7. 2011

Základnu si uděláme v kempu na břehu jezera Plansee, kde se budeme moci koupat a vyrážet odtud do okolí na jednotlivé výlety.
Idea je taková, že ráno vyrazíme auty z kempu k některé z četných lanovek v okolí, vyvezeme se nahoru, popojdeme po hřebenu a sejdeme dolů. Komu by činil sestup potíže, může sjet dolů lanovkou ať již tou samou nebo i jinou. Každý si bude moci výlety přizpůsobit své kondici i aktuálnímu počasí. Předpokládám, že se tam sjedeme více auty, takže budeme moci využívat náš osvědčený, "vodácký" systém návratu. Budeme tak moci ušetřit třebas 5 km nezáživné cesty podél silnice zpět, do výchozího místa. Trasy jsem vybíral tak, aby vedly relativně lehkým terénem. Rozhodně nepůjde o žádné ferraty (i když můžeme narazit na krátký úsek s fixními lany). Nejnáročnější trasu píšou na 5,5 - 6 hod.
Výlety a jejich pořadí budeme přizpůsobovat aktuálnímu vývoji počasí. V záloze jsou i alternativy pro špatné počasí.

VYBAVENÍ: stan, spacák, karimatka, oblečení i do chladu a deště, plavky, něco na vaření (v kempu je též hospoda), pevná obuv (trekovky nebo pohorky), doporučuji teleskopické hůlky!
POJIŠTĚNÍ (obyčejná turistika do 3000m), eura na kemp, lanovky a případné vstupy (cca 140).

Trasy na Google Earth (alpy2011.kmz) nebo tady jako (alpy2011.zip)

Itinerář k tisku: PDF (1MB) (1 MB)         Mapy k tisku: PDF (5MB) (5 MB)


1.7. pá:

Praha - Plansee : 495 km 4,5 - 5 hod. (430 km po dálnici)
Trasa: Praha - München - z Mnichova směr Garmisch-Partenkirchen (A95) - za koncem dálnice v Oberau odbočka Schloss Linderhof - pokračovat přes Schloss Linderhof do Plansee - z obce Plansee pokračovat dále (podél jezera asi 4,5 km) až do části zvané Seespitz.

Nocleh: Camping Plansee, http://www.camping-plansee.at/campingplatz-seespitz.html
Pozor: nejsme příno v obci Plansee, ale v druhé části kempu - Seespitz !


(1) 2.7. so:

Tannhaimer Berge mapa: (1)

LEHČÍ VÝLET - délka: 13 km, stoupání: 390 m, klesání: 1200 m

Gondelbahn Füssener Jöchle: jezdí 10,- (zpáteční 12,50)

... Tannheimer Berge

... ...
Grosse Schlicke, Tannheimer Berge, Aggenstein

... ...
Aggenstein, Tannheimer Berge, Aggenstein

Odjezd auty (30km) do Grän, k lanovce Füssener Jöchle, přesun auta na parkoviště v cíli (5 km), a výjezd lanovkou na hřeben (1818).
Nejprve si uděláme odbočku po hřebeni směrem na Schartschorfen (1968). Na prvním vrcholu se nám otevřou pohledy na rozeklané vrcholky Tannheimer Berge, v čele snejvyšší Kollenspitze (2238). Dobře schůdná cesta vede až na vrchol Schartschorfen. Dále pak již cesta klesá strmou ferratou. My se tedy vydáme na opačnou stranu, směrem k dalšímu, výraznému vrcholu Aggenstein (1985). Před vrcholem se nachází Kissinger Hütte (1788). Odtud je možno (v případě potřeby) sestoupit ke spodní stanici lanovky. Ovšem větším zážitkem je pokračovat cestou přes vrchol Aggenstein (krásné výhledy, sestupová serpentina po šikmé skalní rampě) ke konečné lanovky Breitenbergbahn (1680). Odtud jsou impozantní pohledy zpět, na "nakloněný" skalní štít Aggenstein. Sestup z hřebenu pak vede pohodlnou cestou až k silnici. Dále budeme pokračovat po silnici dolů. Po cca 0.5 km dojdeme k parkovišti s autem (auty), jímž pak odjedou řidiči pro zbylá auta, zaparkovaná na výchozím místě (5km).

Trasa na Wandermap.net


(2) 3.7. ne:

Seebensee mapa: (4)

TĚŽŠÍ VÝLET - délka: 15 km, stoupání: 890 m, klesání: 890 m(1290 m)
LEHČÍ VARIANTA - stoupání: 270 m, klesání: 770 m

Ehrwalder Almbahnen: 8:30 - 16:45 10,- (zpáteční 13,50)

... ...
Sonnespitze, Seebensee

... ...
Drachensee, Seebensee

... ...
Seebensee, Wetterstein, Igelsee

Odjezd auty (29 km) do Ehrvald, k lanovce Ehrwalder Almbahnen a výjezd lanovkou k Ehrwalder Alm (1502).
Od konečné lanovky se vydáme pohodlnou cestou k jezeru Seebensee (1657). Obrovský kotel uzavírá z pravé strany štít Sonnenspitze (2417) - nepřehlédnutelná dominanta našeho výletu. Okolo výše položeného Drachensee (1875) vystoupáme do sedla Taja-Törl (2259). Cestou se můžeme kochat úžasnými výhledy na obě jezera se Sonnenspitze v pozadí. Ze sedla pak sestoupíme sousedním kotlem. Okolo menšího jezírka, s výhledy na protější, kolmou stěnu masivu Wetterstein dojdeme opět k horní stanici lanovky. Cestou je možno si udělat malou odbočku k Igelsee (0,5 km). Kdo by toho ještě neměl dost, může sejít dalších 400 výškových metrů dolů, až k autům. Mám však pocit, že toho převýšení budeme mít již dost a jízda lanovkou nám přijde vhod.
LEHČÍ VARIANTA: dojít pouze k Drachensee, vrátit se na Elwalder Alm (odbočka Igelsee) a sejít dolů, až k autům.

Trasa na Wandermap.net


(3) 4.7. po:

Vilsalpsee mapa: (2)

LEHČÍ VÝLET - délka: 13 km, stoupání: 350 m, klesání: 970 m

Gondelbahn Neunerköpfle: jezdí denně

... ...
Haldensee, Hochvogel, Tannheimer Berge

... ...
Lachenspitze, Lache a Traualpsee, Schochenspitze

... ...
Traualpsee, Traualpse a Vilsalpsee, Vilsalpsee

Odjezd auty nejpozději v 9:00 (31km) do Tannheimu, k lanovce Gondelbahn Neunerköpfle, přesun auta (6 km) na parkoviště v cíli u Vilsalpsee (vjezd povolen do 10:00 a pak od 17:00, jinak bus-vláček po 0,5 hod, poslední odjezd od jezera 17:30).
Z Tannheimu vyjedeme lanovkou na hřeben (1882). Na sever se nám otevřou výhledy na Tannenheim Berge a jezero Haldensee. My budeme pokračovat po hřebenu jižním směrem, s výhledy na Hochvogel (2592). Cestou nemůžeme vynechat malou odbočku na vrchol Schochenspitze (2069), odkud jsou krásné výhledy nejen na okolní štíty, ale i na tři jezera: Lache, Traualpsee a Vilsalpsee. Kolem horních jezer postupně sestoupíme dolů, k Vilsalpsee (1165). Zatímco řidiči zamíří nejkratší cestou pro auta, mohou ostatní zatím obejít celé jezero z druhé strany.

Trasa na Wandermap.net


(4) 5.7. út:

Zugspitze mapa: (4)

TĚŽŠÍ VÝLET - délka: 16 km, stoupání: 240 m, klesání: 2040 m 6 hod.
LEHČÍ VARIANTA - klesání: 1260 m (1640 m)

Tiroler Zugspitzbahn: 8:40 - 16:40 24,- (zpáteční 35,50)
Gletscherbahn: jezdí
Ehrwalder Almbahnen: 3:30 - 16:45 10,- (zpáteční 13,50)

... ... Tiroler Zugspitzbahn, Zugspitze

... ...
Zugspitzplatt, Knorrhütte, Reintal

... ...
Seebenalm, Wetterstein

Toto je nejnáročnější výlet, vhodný pouze za pěkného počasí!
Přesun auty (29km) do Obermoos, k lanovce Tiroler Zugspitzbahn, přesun auta do cíle u spodní stanice lanovky Ehrwalder Almbahnen (6km) a výjezd lanovkou na vrchol Zugspitze (2962).
Strmý sestup z vrcholu na plato Zugspitzplatt (2580) je nejnáročnější částí výletu. Kdo by se mu chtěl vyhnout, může na plato sjet lanovkou Gletscherbahn. Cesta přes plato vede pod stěnou Zugspitze až ke Knorrhütte (2051), odkud pokračuje přechodem plata na druhou stranu údolí, do sedla Feldernjöch (2024). Při přechodu se otevírají výhledy do hlubin ledovcového údolí Reintal. Ze sedla pak cesta pokračuje sestupovým traverzem po suťovištích a pastvinách, pod strmými, skalními stěnami masivu Wetterstein. Cestou se naskýtají pěkné výhledy na protější masiv Mieminger Gebirge s výraznou Sonenespitze (2417).
Kdo by toho už měl dost, může od Ehrwalder Alm (1560) sjet lanovkou až do cíle. Kdo však zvolí pěší sestup, čeká jej ještě 400 výškových metrů, celkem pohodovým terénem.
Při využití všech tří lanovek se z tohoto výletu stává běžně náročná trasa s klesáním 1260 m.

Trasa na Wandermap.net


(5) 6.7. st:

Hollental mapa: (5)
BALÍME

LEHČÍ VÝLET - délka: 11 km, stoupání: 130 m, klesání: 1400 m

Alpspitz Bahn: 9:00 - 16:45 12,- ( zpáteční 16,50)
Cesta do Prahy: 480 km 4,5 - 5 hod.

... ...
výhledy z Osterfelderkopfu, Zugspitze a Hollental

... ...
na dně Hollentallu

... ... ... Hollentalklam

Tento lehčí výlet je vhodné si ponechat až na poslední den, neboť je krátký a výchozí bod se nachází již směrem na Prahu.
Zabalíme a přesuneme se auty (45km) do Garmisch-Partenkirchenu, k lanovce Alpspitz Bahn. Lanovkou vyjedeme na horní stanici Osterfeldek (2150), nacházející se pod vrcholem Alpspitze (2628). Odtud pak budeme sestupovat do úzkého údolí Hollental. Kdo netrpí závratí, může k pohledu do hlubin využít vyhlídkovou rampu, zajímavě vysunutou do volného prostoru. Úbočím sestoupíme až na dno údolí k Höllentallangerhütte (1387). Kromě občerstvení se zde můžeme kochat výhledy na skalní stěny a stupně uzavírající toto ledovcové údolí.
Sestupová cesta po dně údolí pak prochází interesantní soutěskou Hollentalklamm. V samém závěru našeho výletu cesta (silnička) vede po louce s typickými seníky. Nezapomeňte se tu otočit zpět. Naskytne se vám "pohlednicový" pohled na masiv Zugspitze s Hollentalem.

Trasa na Wandermap.net


Alternativní program


V případě špatného počasí se můžeme uchýlit k programu pod střechou:

(A) zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau

... ...

Termální aquapark Königliche Kristall-Therme Schwangau (9:00 - 22:00, 4hod. 14,20 Euro)

(B) zámek Linderhof

... ...


V případě zhoršeného počasí, kdy nemá smysl lézt na hřeben, můžeme podniknout výlety v nižších polohách:

(C) můstky v Ga-Pa a soutěska Partnachklamm (mapa 5)

... ... ...

(D)okolo jezera Eibsee (mapa 5) nebo Plansee či Hinterwanger See (mapa 3)

Eibsee Planseerichard.sykora@volny.cz http://www.volny.cz/richard.sykora